ALLO Sårsalva

Allo Sårsalva på burkALLO Sårsalva har blivit mycket omskriven i dagspressen och fler artiklar väntas. Många nöjda kunder har talat om att ALLO Sårsalva är effektiv mot svårläkta sår, acne, hudsprickor, muskelvärk, insektsbett, herpes-blåsor, klåda, hemorrojder, svamp, lindring av eksem, psoriasis och utslag mm.

Även veterinärer och bönder använder ALLO Sårsalva i stor omfattning för sprickor på hundtassar, eksem på hundar, katter och hästar, sår på kospenar och för snabb läkning av alla sår på djur.

Provtagningar har visat att ALLO Sårsalva hämmar tillväxten av de flesta sorters varbakterier. ALLO Sårsalva är verksam på 112 av de 114 typer av stafylokocker som var med i provtagningen vid Bakteriologiska Laboratoriet på Helsingborgs lasarett.

Prövnings-attest

”På anmodan av tillverkaren har jag undersökt Allo Sårsalva med avseende på dess antibakteriella effekt. Som testbakterier har använts stafylokocker (de vanligaste varbakterierna), isolerade från kliniska prover. Undersökningen visade att salvan hämmade tillväxten av 112 av 114 prövade stammar.”

Undersökningen gjordes vid Bakteriologiska Laboratoriet vid Helsingborgs lasarett augusti 1983 av överläkare Ove Möller.

Innehåll

Vanligt osaltat mejerismör, bivax och en hemlig växtsaft.

Bruksanvisning

Vid svårläkta sår bör man använda salvan på en kompress som man fäster över såret. Byt kompress 1-2 ggr per dag. När såret börjat läka (efter 2-3 dagar) eller vid mindre sår, räcker det om man smörjer direkt på såret utan kompress, 1-2 ggr per dag.

Lycka till och hör gärna av dig till oss så att vi får veta hur du har upplevt ALLO Sårsalva.

BESTÄLLNING

Beställ genom att ringa eller använda vårt kontaktformulär.

Klicka här för Kontakt!